Dagpenge regler fra 1.januar 2017

Ledige, der er medlem af en a-kasse, har mulighed for at modtage dagpenge i op til to år. Fra 1. januar 2017 træder der nye regler i kraft, der blandt andet indebærer mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år.

Kort fortalt

Både lønmodtagere og selvstændige kan modtage dagpenge ved ledighed, hvis de opfylder en række betingelser.

Ret til dagpenge kræver blandt andet et medlemskab af en a-kasse, og at man er registreret som arbejdssøgende hos jobcenteret, opfylder et særligt beskæftigelseskrav og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endvidere er det et krav, at man ikke er selvforskyldt ledig.

Det er i dag muligt at modtage dagpenge i op til to år inden for en periode på tre år.

Har man opbrugt sin ret til dagpenge, er det muligt at optjene en ny dagpengeperiode. Genoptjening af en ny dagpengeperiode kræver 52 ugers arbejde (1924 timer) inden for tre år.

Fra 1. januar 2017 indføres der løbende et nyt dagpengesystem. Udgangspunktet for det nye dagpengesystem er en toårig dagpengeperiode med mulighed for fleksibel forlængelse af dagpengeperioden med op til et år. Forlængelsen af dagpengeperioden sker i forholdet 1:2. En måneds arbejde giver to ekstra måneder med dagpenge. På den måde kan man arbejde sig til en længere dagpengeperiode.

Det er a-kasserne, der administrerer og udbetaler dagpenge. Hvis du har helt konkrete spørgsmål om dine dagpenge eller har behov for vejledning eller hjælp til, hvordan du skal udfylde diverse blanketter, skal du derfor henvende dig til din a-kasse.

borger.dk kan du få et godt overblik over de generelle dagpengeregler og betingelser, der gælder for at modtage dagpenge og supplerende dagpenge som både lønmodtager og selvstændig.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet to borgerrettet pjecer til det nye dagpengesystem, der træder i kraft 1. januar 2017.

Du kan finde relevante regler, bekendtgørelser og vejledninger på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet