Dagpengestaser 2018

Satser 2018

Den individuelle dagpengesats gælder under hele din dagpengeperiode. Den bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn, inden for de sidste 24 måneder.

Din A-kasse beregner din dagpengesats ud fra 90 % af din indberettede løn. Du kan dog aldrig få mere end maksimumsatsen som i 2018 er på 18.633 kr. om måneden som fuldtidsforsikret og 12.422 kr. om måneden som deltidsforsikret. 

Der tages forbehold for tastefejl

Satser for 2018

Maksimumsatser Forsikringsform Pr. måned kr. Pr. år kr.
Dagpengesatser Fuldtid 18.633 223.596
Deltid 12.422 149.064
Dimittend med forsørgerpligt, fuldtid 15.279 183.348
Dimittend uden forsørgerpligt, fuldtid 13.323 159.876
Dimittend med forsørgerpligt, deltid 10.186 122.232
Dimittend uden forsørgerpligt, deltid 8.882 106.584
Ungesats: 50 % Fuldtid 9.317 111.804
Deltid 6.211 74.532
Efterlønssats Fuldtid 100 % 18.633 223.596
  Deltid 100 % 12.422 149.064
  Fuldtid 91 % 16.956 203.472
Deltid 91 % 11.304 135.648
Mindstesatsen: 82 %  Fuldtid 15.279 183.348
Arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage) Hel dagpengegodtgørelse  860 pr. dag
– betales af arbejdsgiveren for de første 2 ledighedsdage Halv dagpengegodtgørelse  430 pr. dag
Omregningssatsen pr. 1.januar 2018 235,60 kr. pr. time
Skattefri præmie (max. 12 præmieportioner) Fuldtid: 13.416
  Deltid: 8.944

Kilde: Min A-kasse